Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Begrippen & toepasselijkheid

 • Op alle bestellingen en overeenkomsten van Beizonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Beizonder zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


Prijzen & kosten

 • Alle prijzen die op de website van Beizonder staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.
 • Alle prijzen die op de website van Beizonder staan vermeld zijn exclusief verzendkosten:
  • Nederland: € 3,90 kleine producten (brievenbuspost), € 6,50 grote producten.
   Gratis verzending binnen Nederland bij besteding van € 75,- of hoger.
  • Europa: € 6,50 kleine producten (brievenbuspost), € 17,50 grote producten
  • Wereldwijd: € 16,95 kleine producten (brievenbuspost), € 25,00 grote producten.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van invoerrechten en andere belastingen wanneer een pakket naar het buitenland verstuurd wordt.
 • Als je meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Beizonder bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 • Type- en drukfouten voorbehouden.

Leveringen;

 • Na ontvangst van jouw betaling verzendt Beizonder jouw bestelling binnen 3 werkdagen (indien op voorraad). Alle Beizonder producten zijn over het algemeen op voorraad. Toch kan het wel eens voorkomen dat een product tijdelijk is uitverkocht. In dat geval laten we je het meteen weten bij je bestelling. En ook de datum waarop we verwachten dat we het Beizonder product alsnog aan je kunnen leveren. Mocht dat te laat voor jou zijn, dan kun je je bestelling uiteraard gewoon annuleren.
 • Soms kan het ook zo zijn dat het leer niet meer op voorraad is en dan kunnen we je een voorstel doen voor een vergelijkbaar product.  Natuurlijk is het aan jou of dit is wat je wilt.
 • Wij doen er alles aan om onze beloofde levertijd na te komen. Toch kan het in tijden van drukte bij ons of bij de post/pakket dienst vertraging oplopen.
 • Beizonder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • Beizonder betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Je dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Beizonder worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.


Betalingsmogelijkheden

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat jij het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Beizonder voert haar iDEAL betaling uit via het betalingsplatform Mollie. Mollie is een payment service provider en handelt iDEAL-betalingen af voor een groot aantal internetbedrijven.  Mollie is geautoriseerd door De Nederlandsche Bank als betaalinstelling onder de Europese Verordening van de Payment Services Directive/PSD.
  Alle gelden die Mollie collecteert voor haar klanten komen binnen bij de Stichting Mollie Payments, en worden ook door deze stichting overgeboekt naar de webwinkelier. Dit is een zogeheten “stichting derdengelden” die is gelieerd aan Mollie.


Reclamatie & Retourneren;

 • Wij doen er alles aan om jou een perfect product te leveren. Beizonder raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan jouw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Beizonder zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met jou en op de best mogelijke manier op te lossen.
 • Indien er binnen 7 dagen door Beizonder geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Beizonder er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • Je hebt het recht de door Beizonder geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dien je zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking.
  Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.
 • Een gepersonaliseerde artikel van Beizonder dat je zelf hebt samengesteld en die speciaal voor jou gemaakt is, kan helaas niet worden geretourneerd.
 • De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd indien in nieuwstaat verkerend en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking, onder vermelding van het factuur nummer. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Beizonder de betaalde prijs uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 • Wanneer de door Beizonder afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van Beizonder, van het personeel en de producten van Beizonder voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten vanaf het moment dat het product wordt geleverd bij de klant. Beizonder is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • Beizonder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Beizonder.
 • De aansprakelijkheid van Beizonder is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Beizonder, dan wel tussen Beizonder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Beizonder, is Beizonder niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Beizonder.

Overmacht

 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Beizonder opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als Beizonder het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Beizonder of bij de toeleveranciers van Beizonder.


Privacy

 • Beizonder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Bedrijfsgegevens
Beizonder
Durgerdammerdijk 36-B
1026 BZ Amsterdam
Nederland
Kamer van Koophandel: 72950749
BTW nummer: NL1306.93.133.B.01